Välkommen till Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

VOC Sjuhärad - samverkan för attraktiva arbetsplatser och utbildningar inom vård- och omsorg 

I VOC Sjuhärad samverkar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god och kvalitativ vård- och omsorg. Kommuner, primärvård och sjukhus arbetar tillsammans med utbildningsanordnare för att  undersköterskeutbildningarna ska möta verksamheternas behov. Vi samverkar också för att skapa attraktiva arbetsplatser med goda möjligheter till kompetensutveckling för att stärka Sveriges viktigaste och största yrkesgrupp - undersköterskan. 

VOC Sjuhärad leds av en regional styrgrupp med representanter från samverkansparterna.

  Vårdpersonal

Samverkansparter

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), primärvården, fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. Utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, folkbildningen,  yrkeshögskolan och Högskolan i Borås.

Lokalt vo-college MUST: Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo kommuner samt Kommunal, SÄS, primärvård, Arbetsförmedlingen. Lokal samordnare är Robin Ahlgren, robin.ahlgren@ulricehamn.se

Lokalt vo-college BBHV: Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Bollebygd, Borås, Herrljunga och Vårgårda kommuner samt Kommunal, SÄS, primärvård, Arbetsförmedlingen. Lokal samordnare är Anna Frid Johnsen, anna.johnsen@boras.se  

Christina Player Pellby

Regional processledare Sjuhärad
E-post

Rickard Olsson

Ordförande
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se